VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

I/ JURIDISCHE VERMELDINGEN
Uitgever: Deze website (www.sothys.fr) is eigendom van de vennootschap SOTHYS PARIS, een Franse ‘société par actions simplifiée (SAS)’ met een kapitaal van 2.500 000 euro, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is op 128, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Parijs (Frankrijk).
Parijs RCS 451 170 807, intracommunautair btw-nummer: FR 41 451 170 807, Tel. + 33 5 55 17 45 00, infos@sothys.com
Directeur publicatie: De heer Christian MAS in zijn hoedanigheid van voorzitter van de vennootschap SOTHYS PARIJS.
Host: Deze website wordt gehost door Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F Kennedy, L-1855, 99137 Luxemburg ( registratienummer 831 001 334).
 
Bemiddelaar: In geval van een geschil probeert SOYTHYS PARIS dit in der minne met je op te lossen.
Mocht een geschil niet in der minne opgelost kunnen worden met SOTHYS PARIS, dan kun je, conform artikel 14.1 van de EU verordening nr. 524/2013, gratis gebruikmaken van het online geschillenplatform op het volgende adres:
Online Dispute Resolution | European Commission (europa.eu)
Als het geschil niet op deze wijze opgelost kan worden, dan wordt het voorgelegd aan de daartoe bevoegde Franse rechtbank.
 
Toepasselijk recht: deze voorwaarden zijn onderworpen aan Frans recht.
Franse rechtbanken zijn, indien bemiddeling niet is geslaagd, bij uitsluiting bevoegd in geval van een geschil, direct of indirect verband houdende met deze website.
 
Contact: Je kunt jouw vragen of opmerkingen richten aan SOTHYS PARIS, Marketingafdeling, ZI de la Marquisie, 19100 Brive la Gaillarde (Frankrijk) of stuur een e-mail naar infos@sothys.com.
 
II/ TOEGANG TOT WEBSITE / AANSPRAKELIJKHEID
Toegang tot deze website:
De huidige voorwaarden voor toegang van deze website, en het gebruik daarvan, worden geacht te zijn aanvaard door elke bezoeker van de site, nadat de info online is gezet. De voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd. Deze veranderingen worden online vermeld en worden door bezoek aan de website geaccepteerd.
Deze website is gratis en vrij toegankelijk voor iedereen met een internetverbinding. De kosten voor telecommunicatie zijn jouw verantwoordelijkheid.
De toegang tot bepaalde functies van deze website is beperkt. Zo is het aanmaken van een klantaccount voorbehouden aan volwassenen (dwz: achttien jaar of ouder).
 
Bij het aanmaken van jouw klantaccount, is het jouw verantwoordelijkheid om een toegangscode te kiezen en ervoor te zorgen dat je deze bewaart. Als je deze code verliest of vergeet, dan is het aan jou om deze opnieuw in te stellen, omdat wijhiertoe geen toegang hebben.
 
Als je een van de regels uit deze voorwaarden niet naleeft, hebben we het recht om de toegang tot jouw account op te schorten.
 
Het aantal pogingen om toegang tot jouw account te krijgen is beperkt tot drie. Dit om frauduleus gebruik van jouw account te voorkomen.  
 
Aansprakelijkheid :
Wij zetten de nodige middelen in om je beschikbare en geverifieerde informatie en /of hulpmiddelen aan te bieden. Maar we zijn niet aansprakelijk voor fouten, gebrek aan beschikbaarheid van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op deze website.
We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door welke oorzaak dan ook. Ook niet voor gevolgen die onstaan zijn doordat je toegang of juist geen toegang had tot het gebruik van deze website. 
III/ INTELLECTUEEL EIGENDOM
De website is ons exclusieve eigendom en wij zijn bij uitsluiting van ieder ander bevoegd tot de intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten die direct of indirect verband houden met de site of delen daarvan, in het bijzonder handelsmerken, auteursrechten en beeldrechten.
Wij hebben deze website met tussenkomst van het bedrijf Pixine (interfaces, graphics , front-end) ontworpen en gemaakt. Het wordt aangeboden op het technische platform Sothys Online Sales and Marketing Engine (OSME) © Iquility ( www.iquility.com ).
Elk gebruik (met name : downloaden, reproduceren, verzenden of weergeven ), ongeacht of: deze deel uitmaken van deze website of van een van de samenstellende elementen (met name: foto's, afbeeldingen, teksten, merken, logo's en domeinnamen), voor elke doel ander dan persoonlijk- en privégebruik voor niet-commerciële doeleinden, en zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is strikt verboden.
Elk gebruik van de website, of onderdelen daarvan, voor andere doelen dan persoonlijk- en privégebruik voor niet-commerciële doeleinden, is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming strikt verboden.
Elk ongeoorloofd gebruik van een van deze elementen vormt een inbreukmakende handeling die strafbaar is.
Elk rechtmatig gebruik dient te geschieden met inachtneming van de auteursrechten en met name met vermelding van de auteur van het gereproduceerde werk.
 
IV/ INFORMATIE OP DEZE WEBSITE
Algemene informatie:
Wij streven ernaar om de inhoud van deze website up-to-date te houden en onze gebruikers nauwkeurige informatie te geven. Onjuistheid of ontbreken van informatie kan voorkomen in de informatie die beschikbaar is op deze website, dit komt doordat er derde partijen bij betrokken zijn.
Wij rectificeren elke onjuistheid of vullen ontbrekende informatie zo snel mogelijk aan.
Ingrediënteninformatie:
De ingrediëntenlijsten, gebruikt in de samenstelling van de merkproducten van Sothys®, worden regelmatig bijgewerkt. Lees voordat je een product van het merk Sothys® gaat gebruiken, eerst de ingredientenlijst op de verpakking.
Hypertekst-links:
Deze website kan links naar andere websites bevatten. We zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud van informatie verkregen via deze sites.
Hyperlinks naar deze website kunnen niet worden gemaakt zonder dat vooraf onze schriftelijke toestemming is gevraagd.
 
 

 

 

Op sociale netwerken

Sothys schoonheidsmomenten Volg ons