Persoonlijke gegevens

BELEID VOOR PERSOONSGEGEVENS VAN DE SITE WWW.SOTHYS.FR

PERSOONSGEGEVENS
We hechten veel belang aan de bescherming van persoonlijke gegevens van gebruikers van de site en daartoe hebben we het volgende beleid geïmplementeerd:

Wat zijn persoonsgegevens?
Dit zijn alle gegevens die direct (bv. een naam) of indirect (bv. een identificatiecode) een natuurlijke persoon kunnen aanduiden.

Welke gegevens verzamelen we?
Als onderdeel van jouw gebruikerservaring van onze site kunnen we persoonlijke gegevens over je verzamelen.

Via onze site kun je ons jouw persoonsgegevens op verschillende manieren verstrekken:

? Hetzij rechtstreeks, door een klantaccount aan te maken, een verzoek om informatie in te dienen of door deel te nemen aan wedstrijden;

? Hetzij indirect, door middel van cookies.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens van derden.
We zorgen ervoor dat we alleen die gegevens verzamelen die strikt noodzakelijk zijn om je de meest aangename gebruikerservaring te kunnen bieden, aangepast aan jouw behoeften en om je de diensten te kunnen bieden, waarop je je hebt geabonneerd.

Voor dit doel is jouw toestemming altijd vereist, behalve in gevallen waarin wij met jou een overeenkomst gesloten hebben (bijvoorbeeld een verkoopovereenkomst).

De velden die moeten worden ingevuld, zijn gemarkeerd met een sterretje.

De gegevens die kunnen worden verzameld zijn de volgende:

Situatie die aanleiding kan geven tot het verzamelen van persoonsgegevens

Aard van de verzamelde gegevens

Doel van de door ons uitgevoerde verwerking

Aard van de toestemming van de gebruiker

Bewaartermijn van gegevens

Een klantaccount aanmaken

Naam, voornaam, e-mailadres

Beheren van klantrelaties; we sturen je gepersonaliseerde aanbiedingen

Uitvoering van een contract (om je de dienst te kunnen verlenen waarop je je hebt geabonneerd)

3 jaar vanaf het einde van de commerciële relatie

Verzoek om informatie

Bedrijfsnaam, achternaam, voornaam, adres, telefoon, e-mailadres

We sturen je een antwoord

Toestemming

3 jaar na de laatste herinnering

Versturen van een nieuwsbrief

Naam, voornaam, e-mailadres

We sturen je informatie over het merk

Toestemming

Tot uitschrijving

Versturen van commerciële informatie

Naam, voornaam, e-mailadres

We sturen je commerciële communicatie

Toestemming

3 jaar vanaf verzameling of vanaf het laatste contact.

Promotieacties (wedstrijden)

Naam, voornaam, adres, telefoon van de deelnemers

We communiceren rondom de commerciële actie

Toestemming

Duur die nodig is voor het doel van deze actie

Navigatie (gegevens verzameld door cookies)

(Zie de paragraaf gewijd aan cookies)

De aangegeven bewaartermijnen hebben betrekking op actieve database- en interne archiefopslag.

Wie is verantwoordelijk voor gegevensverwerking?
De controller bepaalt het doel en de middelen van gegevensverwerking. De controller is verantwoordelijk voor naleving van verplichtingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke.

Beveiliging en bewaring van gegevens
Wij zorgen voor de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens en zetten technische middelen in om deze te waarborgen.

Jouw gegevens worden opgeslagen op beveiligde software met beperkte en gecontroleerde toegang.

Wat zijn jouw rechten?
In overeenstemming met de geldende regelgeving heb je recht op informatie (beknopt, transparant, begrijpelijk, gemakkelijk toegankelijk en in duidelijke en eenvoudige bewoordingen), recht op toegang tot jouw persoonlijke gegevens, alsmede op rectificatie, verzet, verwijdering en beperking daarvan.

In het geval dat je jouw recht uitoefent om bezwaar te maken en/of te wissen en/of gegevens over te dragen, zullen wij bepaalde diensten niet kunnen uitvoeren.

Daarnaast heb je te allen tijde de mogelijkheid om jouw toestemming voor het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens in te trekken.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of om een rechtsmiddel in te stellen.

Contactpersoon:
Voor vragen over dit onderwerp kun je ons schrijven op het post- of e-mailadres dat in de koptekst onder ‘Uitgever’ staat.

Op sociale netwerken

Sothys schoonheidsmomenten Volg ons