Naamsbekendheid

De mythologie Sfeer40
Sothys (spreek uit: So-ties) was de naam die de oude Egyptenaren gaven aan de helderste ster aan het firmament; deze symboliseerde voor hen eeuwige schoonheid.

Sterren en planeten kenden ook passies zoals haat, liefde, woede, jaloezie en wraak.

Tijdens een hemelse nacht ontmoette Saturnus de jonge ster Sothys – die zo mooi was, dat zelfs Venus erbij verbleekte. Hun ontmoeting was hartstochtelijk en Saturnus werd zozeer door passie voor haar overweldigd, dat het regelmatige ritme van de sterren werd ontregeld.

De val van Sothys
Venus kon het feit dat zij niet langer de mooiste ster in de hemel was niet langer verdragen. Zij nam wraak en Sothys viel in de donkere nacht en verdween.

Saturnus huilde meer dan veertig dagen en veertig nachten, waardoor de Aarde overstroomde.

Eeuwenlang hoorde de wereld niets meer van Sothys, totdat...

De terugkeer van Sothys
Sothys verschijnt opnieuw om haar geheim aan de Aarde te openbaren: zij wijdt zichzelf aan de vrouw om haar schoonheid en geluk te beschermen. Als huldeblijk vereren mensen haar als godin.